Průtokový cytometr CytoFlex

Společnost Beckman Coulter uvádí na trh revoluční průtokový cytometr CytoFlex určený pro výzkumné aplikace.
Cytometr  CytoFlex vyniká zejména výjimečnou citlivostí signálu < 30 MESF pro FITC a <10 MESF pro PE a 24 bitovým rozlišením signálu, což odpovídá 16 777 216 měřeným kanálům ve škále, 7 dekádovým zobrazením a to vše při rychlosti meření až 30 000 událostí/sekundu.
Těchto parametrů je dosaženo díky revolučním detekčním modulům APD (Array Photodiode Detectors) s ultranízkým přenosem šumu. Cytometr CytoFlex je konstruován také pro měření malých buněk a mikropartikulí pod 0,2 µm.
Cytometr CytoFlex lze vybavit jedním 488 nm laserem se 4 detektory pro fluorescence až po 3-laserový systém (488 nm, 638 nm, 405 nm) s 13 detektory pro fluorescence. Celkem je k dispozici 21 různě vybavených konfigurací, mezi kterými lze systém volně dovybavovat.
Průtok lze regulovat v rozmezí 10-240 µl/min, přičemž systém umožňuje měření absolutních počtů buněk a částic (koncentrace) bez nutnosti přidávání kalibračních partikulí ke vzorku.
Vstup pro vzorky je zajištěn podavačem pro zkumavky 12x75 mm a mikrozkumavky typu eppendorf. Počátkem tohoto roku bude také k dispozici dovybavení podavačem pro 96 jamkové mikrotitrační destičky.

Pro bližší informace navštivte naše stránky zde.Technická specifikace:

Lasery: 488 nm (50mW) laser s možností rozšíření o 638 nm (50mW), 405 nm (80mW)

 •     Volně konfigurovatelné fluorescenční detektory od 4 až do 13 fluorescenčních detektorů
 •     Detektory pro přímý a boční rozptyl
 •     Rozlišení malých částic od šumu již od velikosti 200 nm
 •     Vysoká citilivost detekce velmi slabých fluorescenčních signálů 
 •     Plně digitální zpracování signálu
 •     Vysoké rozlišení blízkých intenzit fluorescenčních signálů  - 16 777 216 kanálů ve škále
 •     Zobrazení 7 dekád v logaritmické škále
 •     Průtok nastavitelný kontinuálně minimálně od 10-240 ul/min
 •     Rychlost načítání (akvizice) 30 000 událostí/sekundu pro všech 15 parametrů
 •     Vstup vzorku minimálně: 12x75 mm (5 ml); 1,5 a 2 ml, podavač na mikrotitrační destičky
 •     Automatické a uživatelsky definovatelné promíchávání vzorku
 •     Intuitivní software
 •     Operační systém Windows 7 Professional a vyšší

 

Možné konfigurace cytometru CytoFlex:

 

Podporované fluorochromy:


Stránky cytometru CytoFlex: www.cytoflexflow.com


Katalog protilátek 2015: www.flowcatalog.com