32. číslo časopisu In Vitro Diagnostika

Právě vychází 32. číslo časopisu In Vitro Diagnostika. Časopis je pravidelně vydáván společností Beckman Coulter Česká republika a je určen čtenářům z diagnostických, vědecko-výzkumných a biotechnologických laboratoří. Obsah čísla si můžete stáhnout elektronicky zde, nebo jej můžete pravidelně a zdarma odebírat v tištěné formě. Pokud máte o zasílání časopisu zájem, kontaktujte nás.
V aktuálním vydání naleznete kromě jiného tyto články:


Etické aspekty technologie CRISPR/Cas-9

Celou oblast bioetiky můžeme ve zkratce shrnout do jediné otázky – smíme to, co dokážeme? Tedy smíme to, co umíme udělat technicky, též učinit morálně? Technologie CRISPR/Cas-9 vyvolává řadu otázek, na něž se pokouší hledat odpovědi Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, spisovatel a pedagog Ústavu lékařské etiky 3. LF UK v Praze. Na straně 4.


Nová reagencie ClearLLab LS Lymphoid Screen pro průtokový cytometr Navios

Reagencie ClearLLab LS Lymphoid Screen slouží ke stanovení populací lymfocytů metodou imunofenotypizace s použitím průtokového cytometru Navios s 10 detektory pro fluorescence. Je určena pro vzorky periferní plné krve a kostní dřeně odebrané do K3EDTA, ACD-A, heparinu (litného anebo sodného) a vzorků lymfatických uzlin. Na straně 8.


Pl'úcna sarkoidóza (prípadové štúdie)

RNDr. Martina Gánovská z Národního ústavu tuberkulózy, plicních chorob a hrudníkové chirurgie Vyšné Hágy seznamuje ve svém článku čtenáře s cytometrickým vyšetřením coby pomocným prvkem při diagnostice interdisciplinárních plicních chorob (ILD). Na straně 13.


Kde se víno pije, tam se dobře žije (?)

V biochemické laboratoři Nemocnice Atlas pracuje RNDr. Antonín Zajíc, který se ve svém volném čase věnuje vinohradnictví. V rozhovoru, který s ním přinášíme, se dozvíte mnoho zajímavého o pěstování vína a víně samotném. Možná po přečtení článku dostanete chuť na skleničku bílého nebo červeného. Na zdraví! Na straně 20.