​Obchodní zástupci

Česko

Slovensko

Jitka Černá

+420 731 426 094

jcerna@beckman.com

Helena Bazovská

+421 907 986 427

hbazovska@beckman.com

Veronika Plisková

+420 730 171 226

vpliskova@beckman.com 

Miriam Buricová

+421 918 629 412

mburicova@beckman.com

Petr Lehnert 

+420 731 665 417

plehnert@beckman.com

 
 

Morava

 

 Viktor Brezovský

 +420 724 829 926

 vbrezovsky@beckman.com

 

 Vojtěch Vánský

 +420 720 020 567

 vvansky@beckman.com

 

Produktoví specialisté

Česko

Slovensko

Miroslav Bischof
Automatizace a biochemie
+420 605 200 149
mbischof@beckman.com
Miroslav Bischof
Automatizácia a biochémia
+420 605 200 149
mbischof@beckman.com
Petr Matějka
Biochemie, nefelometrie a močová analýza
+420 734 390 534
pmatejka@beckman.com
Petr Matějka
Biochémia a nefelométria
+420 734 390 534
pmatejka@beckman.com
Silvie Vaingatová
Biochemie
+420 603 357 762
SVAINGATOVA@beckman.com
Jozefína Bernátová
Hematológia, koagulácie a močová analýza
+421 915 700 611
jbernatova@beckman.com
Tereza Tietze
Imunochemie
+420 603 856 514
ttietze@beckman.com
Tereza Tietze
Imunochémia
+420 603 856 514
ttietze@beckman.com
Kateřina Sikorová
Hematologie
+420 734 653 557
ksikorova@beckman.com
Marianna Jarošová
Biochémia a imunochémia
+421 917 766 122
mjarosova@beckman.com
Jiří Konečný
Imunochemie a nefelometrie
+420 739 165 259
jkonecny@beckman.com