Home IVD Časopis
IVD 28-2015
 • S Karlem Chalupským o Českém centru pro fenogenomiku
 • Nová souprava Albumin v moči a mozkomíšním moku
 • Průtokový cytometr CytoFlex
 • Kontrola integrity vzorky a podpora akreditácie aneb čo nám ponúkajú koagulometre rady ACL TOP x50 v týchto oblastiach
 • Predanalytická, analytická a post analytická fáza v laboratóriu podľa ISO 15189
IVD 27-2014
 • CEITEC – Středoevropský technologický institut
 • Spolupráce Beckman Coulter Life Sciences a New England BioLabs®
 • 6 color imunofenotypizace – případové studie
 • Diagnostika syfilis a analyzátor AU680
 • Mikroskopická analýza telových tekutín na analyzátore Iris iQ200
 • Dabigatran – charakteristiky liečiva a možnosti laboratórnej detekcie
1 2 3 4 5 6 7