Home IVD Časopis
IVD 36-2019
 • Nejistota a chyba měření v klinické laboratoři
 • Potenciál využití Interleukinu 6 a vysoce sensitivního Troponinu I v diagnostice výdutí břišní aorty.
 • Nová generace soupravy pro izolaci dna z krve: Genfind v3
 • Pohled na hematologické analyzátory
 • Terapeutické monitorovanie hladín liečiv
 • Nové soupravy ClearLLab 10 color
IVD 35-2018
 • AACC 2018
 • Beckman Coulter představuje své vize a nové produkty
 • hs TnI - TŘÍHODINOVÝ RULE-IN/RULE-OUT ALGORITMUS
 • DISTRIBUČNÍ ŠÍŘE MONOCYTŮ (MDW)- nový pomocník včasnější detekce sepse
 • REMISOL ADVANCE
 • NOVÉ VERZE PRŮTOKOVÉHO CYTOMETRU CYTOFLEX LX
 • NOVÉ VERZE PRŮTOKOVÉHO CYTOMETRU CYTOFLEX LX
1 2 3 4 5 6 7