Analyzátory Velocity

 

iChem®VelocityTM je automatizovaný systém pro chemickou analýzu moči provádějící měření fyzikálních vlastností a analýzu chemických složek moči za využití testovacích stripů, u nichž se odečítá reflektance při různých vlnových délkách, a stanovení hustoty pomocí indexu lomu.
Protože modul iChem®VELOCITYTM stanovuje také barvu a zákal, je automaticky prováděna kompletní analýza moči. Vizuální měření již není nutné provádět.

Seznam metod:

 • Bilirubin
 • Urobilinogen
 • Ketony
 • Kyselina askorbová
 • Glukóza
 • Protein
 • Krev
 • pH
 • Nitrity
 • Leukocyty
 • Hustota
 • Barva
 • Zákal

Testy

Celkem 13 metod včetně hustoty, barvy a zákalu.
Způsob měření

• Testovací stripy

• Měření hustoty

• Barva / zákal

Principy měření Fotometrické měření reflektance.
Měření hustoty optickou metodou indexu lomu.
Testovací stripy iChem® Urine Chemistry Strip, množství 100 stripů,
skladování 1 – 30 °C.
Kapacita podavače stripů 1 – 300 stripů
Průchodnost analyzátoru až 240 vzorků / hodinu
Zpracování vzorků Značené čárovým kódem nebo manuální zadání. Kapacita podavače 60 vzorků. Kontinuální vkládání.
Vzorkový stojánek Kapacita 10 vzorků.
Objem vzorku Minimální objem 2,0 ml necentrifugované moči. Pipetovaný objem přibližně 1 ml.
Ukládání dat Kapacita 10 000 výsledků.
Rozměry 56 x 53,5 x 61 cm
Hmotnost

45,4 kg

iChem® VelocityTM je možné spojit s analyzátorem pro mikroskopické vyšetření moči iQ®200 do plně automatizovaného systému iRICELL® pro kompletní vyšetření moči.


Více informací…