Analyzátory iRICELL

iRICELL® je plně automatizovaný analyzátor, který integruje chemickou a mikroskopickou analýzu moči do jednoho systému. Mikroskopická analýza je zastoupena modulem iQ®200 a chemická analýza modulem iChem®VelocityTM. Analyzátor je uživatelem ovládán pomocí dotykové obrazovky a počítače. Po vložení vzorku do analyzátoru není potřeba dalších kroků obsluhy. Vzorek je nejprve zpracován v modulu pro chemickou analýzu a následně automaticky dopraven ke zpracování v mikroskopickém modulu. Zpracované vzorky jsou následně ve stojáncích umístěny do výstupního zásobníku.


iRICELL® 3000 Plus
Řešení pro velké laboratoře

Nejvýkonnější automatizovaný systém na trhu iRICELL® 3000 Plus je kombinací mikroskopického analyzátoru iQ®200 SPRINT a chemického analyzátoru iChem®VelocityTM. S výkonem 101 vyšetření vzorků moči za hodinu je vhodným řešením pro velké laboratoře.

iRICELL® 2000 Plus
Řešení pro střední laboratoře

iRICELL® 2000 Plus integruje mikroskopický analyzátor iQ®200 ELITE a chemický analyzátor iChem®VelocityTM. S výkonem 70 vyšetření vzorků moči za hodinu je vhodným řešením pro středně velké laboratoře.


iRICELL® 1500
Řešení pro menší laboratoře

Kombinuje mikroskopický analyzátor iQ®200 SELECT a chemický analyzátor iChem®VelocityTM. S výkonem 40 vyšetření vzorků moči za hodinu je vhodným řešením pro menší laboratoře.


Více informací…

Reagencie a spotřební materiál

Objednávkové číslo Popis zboží Balení
800-7204 iChem®VELOCITYTM Strips 100 proužků / lahvička
800-7217 iChem®VELOCITYTM Wash Solution 2 kanystry / balení
800-7703 CalCheks 10 lahviček s regencií 2 lahvičky se stripy
800-7702 Irispec CA/CB/CC Controls
9 lahviček (3 CA, 3 CB, 3 CC)
B79319 Vysoušecí prostředek (Dessicant) 2 kanystry / balení
800-3236 iQ® Lamina
2 kanystry / balení
800-3104 iQ® Control / Focus Set
1 Pos , 1 Neg , 2 Focus / lahvičky
800-3103 iQ® Calibrator
4 lahvičky / balení
800-3203 Iris System Cleanser
4 lahvičky / balení
800-3202 Iris Diluent 4 lahvičky / balení
800-3213 iQ® Body Fluids Lysing Reagent 4 lahvičky / balení

800-3219

iQ® Body Fluids Controls 2 Level I , 2 Level II