Analyzátory iQ 200

Analyzátor iQ®200 je plně automatizovaný systém zajišťující mikroskopické vyšetření moči. Je schopen zobrazovat obrazy částic obsažených ve vzorku moči, automaticky je klasifikovat do tříd a také kvantifikovat.

Princip měření je založen na snímání laminární vrstvy moči CCD digitální kamerou, která zpracuje pět set snímků každého vzorku, přičemž každé mikroskopické zorné pole je osvětleno zábleskem stroboskopické lampy. Výsledné snímky jsou digitalizovány a odeslány do počítače na analytické zpracování. Od jednotlivých zorných polí je odečten již dříve uložený snímek prázdného pozadí, čímž je zvýrazněna morfologie zachycených částic.

V každém snímku jsou separovány obrazy jednotlivých částic. Program pro automatické rozpoznávání částic – Auto-Particle Recognition (APR™), vysoce kvalifikovaná neuronová síť, zařadí každý obraz podle velikosti, tvaru, kontrastu a textury do jedné z 12 kategorií: RBC (erytrocyty), WBC (leukocyty), shluky WBC, hyalinní válce, neklasifikované válce, buňky dlaždicového epitelu, buňky jiného než dlaždicového epitelu, bakterie, kvasinky, krystaly, hlen a spermie. Pro identifikaci specifických typů válců, krystalů, buněk jiného než dlaždicového epitelu, dysmorfní a jiné typy je k dispozici dalších 27 předem definovaných dílčích kategorií.

Na základě počtu obrazů částic a analyzovaného objemu je vypočítána koncentrace částic. Jsou zkontrolována uživatelsky definovaná kritéria pro uvolnění výsledků a výsledky jsou odeslány na obrazovku, kde je může přezkoumat obsluha, nebo na základě těchto kritérií přímo do LIS. Výsledky vzorků lze editovat, importovat nebo exportovat.

Částice jsou klasifikovány programem Auto-Particle Recognition (APR) využívajícím neuronovou síť pro rozpoznávání částic. Ve většině případů lze automatickou klasifikaci provádět s vysokou spolehlivostí a tudíž lze výsledek vzorku vydat automaticky bez přezkoumání obsluhou nebo jejího zásahu.

V případech vyžadujících vizuální přezkoumání jsou všechny obrazy částic utříděny a zobrazeny v automaticky klasifikovaných kategoriích, což proces přezkoumání urychlí. I když klasifikace částic probíhá za podpory počítačem, stále lze uplatňoval lidský úsudek.

Automaticky klasifikované částice

Kategorie Zkratka Obrázek
(slouží pouze jako příklad)
Erytrocyty RBC
Leukocyty WBC
Shluky leukocytů WBCC
Buňky dlaždicového epitelu SQEP
Buňky jiného než dlaždicového epitelu NSE
Bakterie BACT
Krystaly UNCX
Hyalinní válce HYAL
Neklasifikované válce UNCC
Kvasinky BYST
HYST
Spermie SPRM

Hlen

MUCS

Uživatelsky klasifikované částice

Neklasifikované krystaly
 • Oxalát vápenatý
 • Triplfosfát
 • Fosfát vápenatý
 • Leucin
 • Amorfní
 • Kyselina močová
 • Uhličitan vápenatý
 • Cystin
 • Tyrozin
Ostatní válce
 • Granulární válce
 • Celulární válce
 • Voskové válce
 • Široké válce
 • Erytrocytové válce
 • Leukocytové válce
 • Epitelové válce
 • Tukové válce
Kvasinky
 • Kvasinky tvořící pseudohyfy
 • Pučící kvasinky

Ostatní epitelie
 • Renálního epitelie
 • Přechodného epitelie
Jiné
 • Trichomonády
 • Tuk
 • Shluky erytrocytů
 • Oválná tuková tělíska

Neklasifikované

Artefakty

 

Průchodnost Vzorků/hodinu: 110 (Sprint), 70 (Elite), 40 (Select)
Zpracování vzorků Značené čárovým kódem nebo manuální zadání. Kapacita podavače 60 vzorků. Kontinuální vkládání.
Objem vzorků Minimální objem vzorku 3 ml necentrifugované moči. Pipetovaný objem přibližně 1,3 ml.
Princip měření Mikroskopické digitální zobrazení
Ovládací jednotka PC s plochým dotykovým monitorem, klávesnice, myš.
Kapacita vzorkového stojánku 10 vzorků
Rozměry mikroskopického modulu Mikroskopický modul: 55,9 x 53 x 61 cm
Ovládací jednotka: 34,3 x 14 x 38,1 cm / Monitor: 44,5 x 44,5 x 20,3 cm Podavač vzorků: 22,9 x 34,3 x 48,3 cm / Tiskárna: 25,6 x 35 x 45 cm
Hmotnost Mikroskopický modul: 46 kg
Ovládací jednotka: 13 kg
Monitor: 8,7 kg / Podavač vzorků: 5,5 kg


iQ®200 je možné spojit s analyzátorem pro chemické vyšetření moči iChem®VelocityTM do plně automatizovaného systému iRICELL® pro kompletní vyšetření moči.

Více informací…