Odborná konference "Laboratoř 360 - Dialog " přináší odborný pohled několika stran jako je lékař/klinik, laboratorní pracovník, analytik, manager laboratoře či dodavatel na vybraná aktuální témata současné klinické diagnostiky.

Děkujeme za Vaši účast!