PowerLink AU680-DxI600

Beckman Coulter představuje novou koncepci kombinovaných systémů PowerLink, která umožňuje laboratořím integrovat biochemický a imunochemický analyzátor do plně automatizovaného systému. Kombinovaný systém PowerLink se skládá z biochemického analyzátoru AU680, spojovacího členu a imunochemického analyzátoru UniCel® DxI600.

 

Integrace v podání PowerLink přináší řadu výhod: 

 • použití spolehlivých a ověřených biochemických analyzátorů řady AU a imunochemických analyzátorů řady UniCel DxI
 • zpracování mixu zkumavek různých výrobců i velikostí, a to s víčkem i bez víčka, zajištěné automatickým odvíčkováním zkumavky
 • přímé odpipetování podílů vzorků pro vyšetření v jednotlivých analyzátorech umožňující prostup zkumavky se vzorkem bez zádrže
 • paralelní zpracování biochemických a imunochemických požadavků ve stejnou chvíli vedoucí k minimalizaci doby TAT a k optimalizaci toku vzorku laboratoří
 • omezení kontaktu obsluhy s biologickým materiálem, které zvyšuje bezpečnost pracovníků laboratoře a eliminuje čas potřebný pro odvíčkování a manipulaci se vzorky (úspora až stovek pracovních hodin ročně)
 • zkumavky jsou transportovány v rámci analyzátoru v nosiči po jedné zkumavce, což přináší zrychlení procesu zpracování vzorku a zvýšení prostupnosti systému

   

Základní charakteristika systému PowerLink:

 • kontinuální vkládání/vyjímání vzorků za chodu
 • jedno místo pro vklad a vyjímání vzorků
 • možnost přímého vkladu vzorků do jednotlivého analyzátoru (např. vzorky s požadavky jen pro konkrétní analyzátor či pro jednu metodu)
 • kapacita vkladu a výstupu 200 zkumavek (4 univerzální stojánky po 50-ti vzorcích + 10 STATIM pozic)
 • chybový stojánek s 10-ti pozicemi pro eliminaci zkumavek s chybným čárovým kódem nebo bez požadavků na vyšetření
 • možnost on-line vyvolání opakování analýzy ze vstupních stojánků
 • práce s uzavřenou zkumavkou realizovaná automatickým odvíčkováním
 • zpracování různých typů zkumavek (výrobce, rozměr)
 • široká nabídka spektra biochemických a imunochemických vyšetření (113 metod „on board“ z celkové nabídky více než 150 parametrů)
 • nezávislost biochemického a imunochemického modulu - v případě potřeby lze jeden z modulů odstavit, aniž by byl narušen chod druhého modulu
 • nezávislé napojení analyzátorů na LIS, identifikace vzorků čárovým kódem
 • vysoká průchodnost systémů: 200 zkumavek/hodinu (1 200 biochemických a 200 imunochemických analýz za hodinu)