Unicel DxI 800

UniCel® DxI 800 je „random access“ analyzátor s maximálním výkonem 400 testů za hodinu pro jednokrokové metody resp. 200 testů/hodinu pro dvoukrokové metody.

 

Analyzátor navíc v prvním kroku zpracování vzorku – primární zkumavky vytváří vnitřní alikvot a primární zkumavku neprodleně uvolňuje ze systému k dalšímu zpracování v laboratoři. Alikvot je skladován v chlazeném zásobníku po dobu potřebnou k provedení všech požadovaných testů, případně i reflexních testů, max. však 3 hodiny.

 

Přístroj UniCel® DxI 800 je koncipován tak, aby základní rutinní úkony, tj. doplňování reagencií, spotřebních materiálů i vkládání stojánků se vzorky, probíhalo bez nutnosti vstupu do ovládacího softwaru. Stavové kontrolky systému a informační panel přímo na přístroji informují obsluhu o stavu systému a o potřebě nevyhnutných zásahů pro plynulou činnost přístroje. Komunikace prostřednictvím softwaru na řídící konzoli je potřebná pouze při programování kalibrací, kontrol kvality nebo jejich vyhodnocení, případně na základě výzvy systému (oznámení o chybách).

 

Veškeré spotřební materiály, ale i reagencie, vzorky a statimové vzorky lze vkládat do přístroje kdykoliv, i za plného provozu, a to bez přerušení nebo pozastavení činnosti přístroje. Kapacita zásob v systému je na provedení cca1 200 testů (tj. průměrně 3 hodiny). Kapacita chlazeného zásobníku na reagencie je 50 kazet, každá pro 50 testů. To rozšiřuje flexibilitu použití přístroje jak na frekventované testy (např. TSH – více kazet), tak na speciality (např.GH – jediná kazeta) s ohledem na stabilitu reagencií.

 

Analyzátor UniCel DxI® 800 je vybaven 134 senzory, které monitorují proces analýzy, takže vydaný výsledek je vždy validní. Základním parametrem je detekce konzistence vzorku, kdy se pomocí tlakového profilu zjišťuje případný výskyt sraženiny či bubliny ve vzorku, a to jak při alikvotaci, tak při každém dávkování na 4 precisních pipetorech a dokonce i při prvním odsátí během promývání. Monitorovány jsou rovněž teploty různých částí systému, bubliny v substrátu a pohyb všech mechanických částí.

Technické řešení analyzátoru včetně monitorování procesů snížily nároky na povinné procedury údržby na následující minimum.

 

Přístroj, resp. software komunikuje s LIS pomocí standardního ASTM protokolu (E1394-97, E1381-95), a to v režimu „host-query“ nebo „download“.

Analyzátor nepotřebuje externí zdroj destilované vody. Kapalný odpad může být vyveden přímo do kanalizace.

 

UniCel® DxI 800 může být poměrně jednoduše a bez zvláštních nároků na přídavná zařízení připojen k preanalytické lince, např. PowerProcessor (Beckman Coulter).

 

Centrifugovatelné stojánky na vzorky jsou plně kompatibilní s biochemickými systémy Beckman Coulter UniCel®DxC 800/600 a přístroj lze s těmi analyzátory rovněž propojit pomocí CTA (closed tube alikvoter). Tímto spojením získáte kombinovaný systém DxC 880i (resp. DxC 680i) s alikvotací z uzavřených zkumavek. To výrazně snižuje možnost expozice personálu infekčními materiály.

 

V analyzátoru lze používat všechny obvyklé rozměry primárních a sekundárních zkumavek, navíc jsou k dispozici nádobky pro malé objemy vzorků. Samozřejmostí je použití čárových kódů pro identifikaci vzorků.

 

Více informací…