AMH

Antimülleriánský hormon – nejen test plodnosti

 

AMH se jmenuje podle své první popsané funkce v procesu pohlavní diferenciace plodu – potlačení vývoje Müllerových vývodů v mužském embryu.
U mužů je hormon AMH tvořen Sertoliho buňkami ve varlatech. Koncentrace AMH je vysoká až do puberty, poté se pomalu snižuje až na zbytkovou postpubertální úroveň.
Koncentrace AMH u dospělých žen odrážejí počet malých folikulů, které vstupují do své růstové fáze. Tento počet je přímo úměrný množství primordiálních folikulů, jež nadále zůstávají ve vaječnících, tj. zásobě vajíček. Hladina AMH se po dobu trvání reprodukční fáze ženy snižuje, a odráží tak s věkem se postupně snižující zásobu oocytů/folikulů, tudíž i stárnutí vaječníků.

  

  


Hormon AMH se používá k posuzování kapacity ovarií, a to zejména za účelem stanovení prognózy reakce neplodné ženy na řízenou stimulaci vaječníků. Dále se ukázalo, že lze AMH použít k diagnostice a monitorování žen trpících syndromem polycystických ovarií (PCOS) a že koncentrace hormonu AMH jsou zvýšené u žen s normogonadotropní anovulací a s PCOS.Koncentrace AMH stoupají při nádorech granulózních buněk vaječníků. AMH tak může plnit funkci citlivého a specifického markeru v následných vyšetřeních pacientek s odstraněnými vaječníky. Extrémně vysoké koncentrace AMH jsou zjištěny u dívek s nádory virilizujících Sertoliho-Leydigových buněk. Hormon AMH byl rovněž zkoumán ve spojení s měřením FSH, LH a testosteronu v souvislosti s předčasnou a opožděnou pubertou u chlapců.

  


Více informací naleznete na www.beckmancoulter-amh.com

  

Charakteristika testu Access AMH

 

Typ vzorku: sérum nebo  plazma (lithium heparin)
Objem vzorku: 20 µl
Hladiny kalibrátoru: 0; 0,16; 0,6; 4; 10; a 24 ng/ml (0; 1,1; 4,3; 29; 71; a 171 pmol/l)
Rozsah měření:  < 0,02 – 24 ng/ml (< 0,14 – 171 pmol/l)
Stabilita reagencie: 31 dní
Stabilita kalibrátoru: 90 dní po prvním použití
Stabilita kalib. křivky: 31 dní
Čas do prvního výsleku: 40 minut

 

Literatura

 

PN Popis Velikost Formát
BR-14059C Anti-Müllerian Hormone 1,4 MB
DS-18897A Moving Forward With Access 2 AMH 0,1 MB
DS-19401A Access AMH Assay 0,9 MB