Access 2

Access 2 je „random access“ analyzátor s maximálním výkonem 100 testů za hodinu pro jednokrokové metody resp. 50 testů za hodinu pro dvoukrokové metody. Běžný provozní výkon závisí na skladbě v laboratoři užívaných metod, nicméně standardně dosahuje 70 - 80 testů za hodinu.

 

Přístroj Access 2 se ovládá prostřednictvím uživatelsky přátelského softwaru na bázi MS Windows NT s pomocí dotykové obrazovky. Program průběžně uživatele informuje o stavu systému a jeho požadavcích pro provoz.
Základní spotřební materiál (mimo substrátu), ale i reagencie, vzorky a statimové vzorky lze vkládat do přístroje kdykoliv, i za plného provozu. Systém se uvede po dobu úkonu do pauzy a poté pokračuje v práci. Pokud byly do systému vloženy statimové vzorky, je následná činnost přeplánována tak, aby výsledky statimových vzorků byly expedovány v nejkratším možném čase. Kapacita zásob v systému postačuje na provedení cca 250 - 300 testů. Kapacita chlazeného zásobníku na reagencie je na 24 kazet, každá pro 50 testech.

Analyzátor Access 2 je vybaven senzory, které během analýzy monitorují důležité procesy: teploty, pohyb mechanických částí, tlak vakua atd. Nejdůležitějším parametrem je detekce konzistence vzorku, kdy se pomocí tlakového profilu zjišťuje případný výskyt sraženiny či bubliny ve vzorku.

 

2 - 4 přístroje Access 2 lze vzájemně propojit do interní sítě, která se vzhledem k LIS/NIS chová jako jeden analyzátor. Takto uspořádané analyzátory jsou si nejen vzájemnou zálohou, ale poskytují i větší flexibilitu ve výkonu. Mezi zesíťovanými analyzátory lze volně přesouvat stojánek se vzorky a také reagencie.
Pro spolehlivou činnost analyzátoru je předepsána denní a týdenní údržba v níže uvedeném rozsahu, uvedené časy odpovídají době, po kterou nelze analyzovat vzorky. Tato doba denně nepřesahuje minut, týdenní údržba trvá maximálně 40 minut.

Přístroj, resp. software komunikuje s LIS pomocí standardního ASTM protokolu (E1394-97, E1381-95), a to v režimu „host-query“ nebo „download“.
Analyzátor nepotřebuje externí zdroj destilované vody.

V přístroji lze zpracovávat všechny obvyklé typy primárních a sekundárních zkumavek, včetně nádobek pro malé objemy (sample cup, pediatric insert).
V analyzátoru Access 2 lze s výhodou zpracovávat vzorky označené čárovým kódem.

 

Více informací…