UniCel® DxH™ 800

UniCel® DxH™ 800

 

 

Preanalytická fáze měření začíná u DxH800 zadáním požadavků na krevní obraz do laboratorního informačního systému (LIS). Tyto informace jsou automaticky zaslány do řídicího počítače DxH800 a u každého vzorku jsou selektivně analyzovány pouze opravdu požadované parametry (KO, Diff, Reti). Díky použití čárového kódu je vyloučeno riziko záměny vzorků, pacientský vzorek je jednoznačně identifikován během aspirace včetně požadavků na měřené metody a odpadá další zadávání nebo vyplňování Worklistů. Toto uspořádání se označuje pojmem Full-Random-Access.

Vlastní analyzátor je založen na osvědčeném Coulter-impedančním principu a neustále dále rozvíjené VCS-n Multiangle technologii. Vysoká hustota integrace polovodičových prvků spolu s použitím velmi rychlých procesorových jednotek a Hi-Tech elektronických dílů umožnily vylepšení a zrychlení analytických algoritmů a především výrazné zlepšení odstupu signál – šum. Tento parametr je vysoce kritický a rozhoduje, mimo jiné, o schopnosti analyzátoru registrovat a spolehlivě vyhodnocovat velmi malé a početně málo zastoupené částice (PLT - shluky ,NRBCs,RETI,…). Výsledkem je znatelné zvětšení linearity, stability a rozsahu měření především u leukocytů a trombocytů. Horní hranice linearity měření leukocytů je 400 000 WBC/ml a u trombocytů 3 000 000 PLT/ml. DxH800 díky vysokému odstupu signál – šum a vynikající stabilitě umožňuje přesné a lineární měření až do 5 000 PLT/ml. Celý měřící proces byl testován a validován podle referenční metody ISLH (International Society of Laboratory Hematology), kterou je průtoková cytometrie (CD41, CD61).

Komplet hematologického analyzátoru DxH800 je možné modulově doplnit o další bloky DxH800 a o nátěrový a barvicí automat, který podle výsledků vlastního měření a libovolných externích kriterií nebo jejich kombinací (druh patologie, diagnóza, oddělení, ošetřující lékař, …) připraví v reálném čase standardní nátěr obarvený klasickou metodou a popsaný číslem a jménem pacienta včetně čárového kódu.

   

  

Měřené parametry : (64)

 

WBC, WBC opt, UWBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW, SD-RDW, PLT, Pct, MPV, PDW, SD-PDW, LY%, LY abs, MO%, MO abs, NE%, NE abs, EOS%, EOS abs, BA%, BA abs, EG%, EG abs, NRBC%, NRBC abs, Ret%, Ret abs, MRV, IRF, HLR, MaF, RsF, BF Diff,

 

Základní charakteristika Beckman Coulter DxH800 

 • automatický hematologický analyzátor s rychlostí min 100 vz/hod (jeden blok DxH800)
 • modulová koncepce pro snadné znásobení kapacity hematologické linky nebo doplnění podle požadavků – nátěrová a barvicí jednotka, modul průtokové cytometrie, …
 • možnost snadné a rychlé volby mezi automatickým a manuálním náběrem
 • jednocestný aspirační systém pro zjednodušení kalibrace (stejná aspirační dráha pro uzavřený i otevřený náběrový systém)
 • rychlý statimový vstup vzorků
 • speciální statimový vstup pro statim vzorky, speciální vzorky (Body Fluid - tělní tekutiny, laváže, kostní dřeň, ...) a pediatrické vzorky
 • automatický kazetový podavač s kontinuálním a šetrným (non-stres) mícháním vzorků otáčením dnem vzhůru podle SLP pro libovolné typy uzavřených náběrovek s možností jejich libovolné kombinace v jedné kazetě
 • automatické opakování vzorku podle uživatelsky definovatelných kriterií
 • vestavěná čtečka čárového kódu v podavači
 • ruční čtečka čárových kódů pro manuální a statimové vzorky
 • nezávislé měření normoblastů bez nutnosti použití dalších reagencií
 • přímé měření retikulocytů (ref. metodou – průtoková cytometrie)
 • software pro hodnocení a sledování anemií
 • software s možností vzdálené správy a obsluhy
 • měření tělních tekutin, výpotků, …
 • automatická korekce WBC o interferující buňky (NRBC, agreg.PLT, RBC fragment, …)
 • optické počítání WBC pro verifikaci výsledků
 • volba módu měření, vypínání diferenciálu s úsporou reagencií
 • kompletní monitorování reagencií
 • přímé načítání reagencií a kontrolních materiálů 2D čárovým kódem
 • kontinuální výměna reagencií bez přerušení provozu
 • automatický, nezávislý softwarový blok pro kontrolu kvality měření
 • kompletní statistika opakovatelnosti v čase a v sérii dle požadavků platné legislativy Intelligent Quality Monitoring (IQM) pro automatické sledování QC v reálném čase během rutinního provozu
 • Patentovaný magnetický posun kazet se vzorky vylučuje jakékoliv problémy s pohyblivými díly-zablokování, zranění obsluhy, ...
 • Oboustranná komunikace s LIS s přímým řízením módu měření-KO. KO+Diff, KO+Diff+Reti, KO+Reti, Reti (normoblasty jsou měřeny spolu s diff)
 • Linearita:

          WBC      0,00 - 400 000 (800 000)

          RBC        0,00 – 8,5 mil

          HGB       0,00 – 255 g/L

          PLT         0,00 – 3 mil (5 mil)

          NRBC    0,00 – 600/100 WBC

          Retic      0,00 – 30,000%