COULTER® LH 750

Analyzátor COULTER® LH 750 je založen na osvědčeném Coulter-impedančním principu a neustále dále rozvíjené VCS technologii. Vysoká hustota integrace polovodičových prvků spolu s použitím velmi rychlých procesorových jednotek a Hi-Tech elektronických dílů umožnily vylepšení a zrychlení analytických algoritmů a především výrazné zlepšení odstupu signál – šum. Tento parametr je vysoce kritický a rozhoduje, mimo jiné, o schopnosti analyzátoru registrovat a spolehlivě vyhodnocovat velmi malé a početně málo zastoupené částice (PLT - shluky ,NRBCs,RETI,…).


Nové, rychlejší analytické algoritmy kontrolují celou fázi průletu buňky měřicí aperturou tzv. „Flight-Time“ a optimalizují následný čas potřebný pro ustálení systému tzv. „Wait-Time“. Výsledkem je znatelné zvětšení linearity, stability a rozsahu měření především u leukocytů a trombocytů. Horní hranice linearity měření leukocytů je 400 000 WBC/ml a u trombocytů 3 000 000 PLT/ml. Byly tak překonány hranice, jichž dříve dosahovaly pouze některé optické metody. Na opačném konci měřící škály leží hodnoty, se kterými se v každodenní rutinní praxi setkáváme možná častěji – leukocytopenie a především trombocytopenie. Všechny dosud vyráběné hematologické systémy Coulter automaticky upozorňovaly u vzorků s počtem trombocytů menším než 20 000 PLT/ml na nutnost manuální kontroly. LH 750 díky vysokému odstupu signál – šum a vynikající stabilitě umožňuje přesné a lineární měření až do 5 000 PLT/ml. Celý měřící proces byl testován a validován podle referenční metody ISLH (International Society of Laboratory Hematology), kterou je průtoková cytometrie (CD41, CD61). Přesné a spolehlivé měření v této oblasti je rozhodující pro terapeutické podávání trombokoncentrátů a nabízí možnost zbavit se neoblíbených a značně subjektivních komůrkových metod. Dalším významným přínosem je automatická detekce přítomnosti normoblastů, jejich numerické vyhodnocení a automatická korekce počtu leukocytů u každého vzorku bez nutnosti použití dalších reagencií. Pro stanovení počtu retikulocytů a jejich maturačního indexu je možno díky VCS technologii použít průtokovou cytometrii, která je zároveň i referenční metodou. VCS technologie spolu s Intelli-Kinetic metodou optimalizace pracovních podmínek analyzátoru a vylepšený způsob „gatování“ nabízí stabilnější diferenciální rozpočet leukocytů především u starších a leukocytopenických vzorků.

 

Více informací…