COULTER® LH 500

Nový model v řadě hematologických analyzátorů Beckman Coulter nese označení LH 500 a koncepčně spojuje přednosti analyzátorů typu HMX s vysoce technologicky vyspělou architekturou přístrojů LH 750. Výsledkem je softwarová kompatibilita obou systémů, snadný přenos dat, výsledků a laboratorních kritérií pro manuální diff, možnost servisní komunikace po síti Internet, atd.

Komplet hematologického analyzátoru LH 500 je složen z vlastního analyzátoru, dvouprocesorové počítačové stanice DMS, optické myši, plochého monitoru TFT15“ a uživatelsky volitelné tiskárny.

LH 500 je automatický hematologický analyzátor vhodný jak pro rutinní, tak statimový provoz 24 hodin denně s bezúdržbovým režimem. Analyzátor má kapacitu více než 75 vzorků za hodinu, aspiruje pouze 125 μl venózní nebo kapilární krve (výhodné zejména u pediatrických vzorků). Diferenciál leukocytů je získáván pomocí technologie VCS (analýza částic ve trojrozměrném prostoru tří, na sobě vzájemně nezávislých fyzikálních veličin = stejnosměrná vodivost, vysokofrekvenční elektromagnetické pole a modifikovaná laserová průtoková cytometrie) z cca. 10 000 leukocytů v nativním stavu. Přístroj je kromě možnosti manuálního podávání vzorků vybaven i automatickým kazetovým podavačem pro libovolný uzavřený náběrový systém s vestavěnou čtečkou čárového kódu. Použitím velmi rychlých procesorových jednotek byla rozšířena linearita měření nad 200 000 leukocytů a 2 000 000 trombocytů.

Software přístroje pod operačním systémem MS Win 2000 Pro zabezpečuje vedle běžných funkcí (databáze, automatická kontrola kvality měření a kalibrace,...) i vysoký komfort obsluhy a spolehlivost výsledků (každý parametr krevního obrazu je měřen třikrát a jako výsledek je použit vážený průměr, prodloužené a zpřesněné počítání trombocytopenických vzorků), jasná přístrojově a uživatelsky definovatelná kriteria pro manuální diff a standardní připojení na externí počítačovou síť.

Měření základního krevního obrazu (8 parametrů) je zajištěno uživatelským vypnutím části pro měření diferenciálního rozpočtu leukocytů, v tomto režimu přístroj nespotřebovává reagencie pro diferenciál.

LH 500 umožňuje navíc vedle měření krevního obrazu a diferenciálu i rutinní měření retikulocytů.

Více informací…