COULTER® LH 1500

Automatizovaná hematologická linka COULTER® LH 1500konsoliduje všechny analytické kroky současné hematologické laboratoře (pre-analytickou, analytickou a post-analytickou fázi), tvoří kompaktní pracovní stanici. COULTER® LH 1500 může pracovat jako samostatná linka v hematologickém provozu nebo jako hematologické rameno automatizované linky v konsolidované centrální laboratoři.

 

Na vstupu linky COULTER® LH 1500 je automatická pre-analytická stanice, která třídí a kontroluje vzorky, plní je do kazet a rozděluje vzorky pro jednotlivé analyzátory tak, aby se dosáhlo rovnoměrného zatížení všech strojů a upřednostnění statimových vzorků. Výkon linky je dán možností osazení až čtyř analyzátorů COULTER® LH 750 doplněných podle potřeby nátěrovými a barvicími automaty. Propustnost linky je tedy v maximální konfiguraci cca 450 vzorků za hodinu. Vzorky jsou po průchodu systémem shromažďovány ve výstupní stanici a odtud postupují k likvidaci nebo jsou opět automaticky uloženy ve výstupním modulu s kapacitou min 1 000 vzorků.

 

Více informací...