COULTER® HmX

Komplet hematologického analyzátoru COULTER® HmX/AL je složen z vlastního analyzátoru, počítačové stanice DMS, plochého monitoru TFT15“ a 24jehličkové tiskárny na standardní traktorový papír - nejlevnější tisková stránka.


HmX/AL  je automatický hematologický analyzátor vhodný jak pro rutinní, tak statimový provoz 24 hodin denně s bezúdržbovým režimem. Analyzátor má kapacitu více než 75 vzorků za hodinu, aspiruje pouze 125 μl  venózní nebo kapilární krve (výhodné zejména u pediatrických vzorků). Diferenciál leukocytů je získáván pomocí technologie VCS (analýza částic ve třírozměrném prostoru tří, na sobě vzájemně nezávislých fyzikálních veličin = stejnosměrná vodivost, vysokofrekvenční elektromagnetické pole a modifikovaná laserová průtoková cytometrie) z cca 10 000 leukocytů v nativním stavu. Přístroj je kromě možnosti manuálního podávání vzorků vybaven i automatickým kazetovým podavačem pro libovolný uzavřený náběrový systém s vestavěnou čtečkou čárového kódu. Software přístroje zabezpečuje vedle běžných funkcí (databáze, automatická kontrola kvality měření a kalibrace,...) i vysoký komfort obsluhy a spolehlivost výsledků (každý parametr krevního obrazu je měřen třikrát a jako výsledek je použit vážený průměr, prodloužené a zpřesněné počítání trombocytopenických vzorků) a připojení na externí počítačovou síť.

 

Měření základního krevního obrazu (8 parametrů) je zajištěno uživatelským vypnutím části pro měření diferenciálního rozpočtu leukocytů, v tomto režimu přístroj nespotřebovává reagencie pro diferenciál.

 

HmX umožňuje navíc vedle měření krevního obrazu a diferenciálu i rutinní měření retikulocytů. Retikulocyty jsou po obarvení RNA metylenovou modří měřeny přímo referenční metodou průtokové cytometrie.

 

Více informací…