COULTER® AcT 5™ diff OV

OULTER® Ac•T™ 5diff OV (Open Vial) je plně automatický hematologický analyzátor s 5 populačním diferenciálem pro menší pracoviště. Výkon analyzátoru je více jak 60 vzorků za hodinu. Přístroj využívá sekvenční ředící systém a dvojitě fokusovanou, optickou průtokovou kyvetu. Pro diferenciaci leukocytů je použita absorbanční cytometrie s měřením objemu.


Systém se skládá z vlastního  analyzátoru se zabudovaným displejem, interface pro připojení k externímu PC (RS 232) a grafické tiskárny. Analyzátor aspiruje pouze 25 μl krve, po aspiraci v otevřeném systému se automaticky omyje aspirátor.

 


Po změření vzorku jsou data přehledně zobrazena na displeji analyzátoru a podle potřeby vytištěna a přenesena do laboratorního informačního systému. Obsluha je velmi jednoduchá pomocí dotykového displeje a systému velmi názorných ikon. Tento systém ikon  je využit rovněž pro indikaci chybových stavů.

 

Měřené parametry (26): WBC, RBC, Hgb, HCT, MCV,  MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW, LY (%,#), MO (%,#), NE (%,#), BA (%,#), EO (%,#), IMM (%,#, nezralé buňky), ATL (%,#, atypické lymfocyty).

 

Více informací…