COULTER® AcT 5™ diff AL

COULTER® Ac•T™ 5diff AL (Autoloader) je plně automatický hematologický analyzátor s pětipopulačním diferenciálem pro menší a střední pracoviště. Přístroj využívá sekvenční ředící systém a dvojitě fokusovanou, optickou průtokovou kyvetu. Pro diferenciaci leukocytů je použita absorbanční cytometrie s měřením objemu (AcV).


Systém se skládá z vlastního  analyzátoru s podavačem, počítačem s monitorem a grafické tiskárny. Analyzátor aspiruje pouze 30 μl krve pro základní krevní obraz a 53 μl  krve pro pětipopulační diferenciální rozpočet leukocytů. Výkon přístroje je 80 vzorků za hodinu a podavač umožňuje vložení kazet až se 100 vzorky. Ve statimovém režimu je možno použít většinu mikrozkumavek.
Režim analýzy (CBC nebo CBC+diff) se nastavuje v pracovním listu pro každý vzorek bez ohledu na pořadí (tzv. Full Random Access). V režimu  CBC (8 parametrů) nespotřebovává reagencie pro diferenciál.


Vzorky mohou být analyzátorem automaticky znovu měřeny podle uživatelem definovaných podmínek, jako jsou různá návěští nebo překročení zadaných limitů. Tento krok minimalizuje čas nutný k dalšímu vytřídění vzorků a jednotně uplatňuje zadaná kritéria v laboratorním provozu.


Obsluha analyzátoru je velmi jednoduchá pomocí velmi názorných ikon. Po změření vzorku jsou data včetně grafů přehledně zobrazena na monitoru a podle potřeby vytištěna a přenesena do laboratorního informačního systému.

 

Měřené parametry (26): WBC, RBC, Hgb, HCT, MCV,  MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW, LY (%,#), MO (%,#), NE (%,#), BA (%,#), EO (%,#), IMM (%,#, nezralé buňky), ATL (%,#, atypické lymfocyty)

 

Více informací…