Centrifugy

Beckman Coulter nabízí do diagnostických laboratoří několik typů stolních centrifug řady Allegra® určených
pro preanalytickou přípravu vzorků. Tyto centrifugy jsou vybaveny několikastupňovou BioSafe ochranou uživatele
před nebezpečným aerosolem vznikajícím během centrifugace. Centrifugy používají výkyvné rotory s kapacitou
od 1 do 3 litrů s adaptéry pro širokou škálu odběrových zkumavek. Přehled parametrů těchto centrifug s nejběžnějšími odběrovými zkumavkami (o průměru 13 a 16 mm) naleznete v tabulce.

název přístroje kapacita (ml) výkon (g) kapacita odběrových zkumavek (ks)
ø 13 mm / 3-5 ml
ø 16 mm / 9-10 ml
Allegra® X-30R 4 x 400 4 255 4 x 16 = 64 4 x 12 = 48
Allegra® X-12R 4 x 750 3 270 4 x 30 = 120 4 x 19 = 76
Allegra® X-15R 4 x 750 5 250 4 x 30 = 120 4 x 19 = 76
Allegra® X-5 4 x 700 4 470 4 x 35 = 140 4 x 25 = 100