PowerProcessor

PowerProcessor je plně automatická linka pro zpracování zkumavek se vzorky s možností zpracování vzorků STATIM. Vzorky jsou automaticky vkládány do linky, identifikovány podle čárového kódu, automaticky odvíčkovány, transportovány k napojeným analyzátorům, vytříděny pro následné zpracování mimo linku a uskladněny ve skladu vzorků. Volitelně lze doplnit linku o další moduly a analyzátory.

Přednosti linky:

  • Plně automatizovaná verze s napojenými analyzátory firmy Beckman Coulter a jiných výrobců analytických systémů
  • Automatické robotické zpracování zkumavek se vzorky a robotická analýza požadovaných testů
  • Automatické balancování a řízení výkonu linky (na základě údajů z analytických systémů – kalibrace, QC, obsazenost systémů)
  • Automatické vracení vzorků pro následnou, opakovanou analýzu vzorků do linky a opětovné skladování
  • Různý tvar linky, lineární provedení, tvar U, L (podle typu laboratoře)
  • Volitelné moduly: bez centrifugy, 2. centrifuga, alikvotační modul (až 8 alikvotů), zavíčkovací modul, sklad vzorků nechlazený pro 200, 1020 zkumavek, chlazený sklad vzorků pro 3060 zkumavek, druhý chlazený sklad pro 3060 zkumavek, vysokorychlostní sklady, chlazené sklady 5000 vzorků, druhý chlazený sklad 5000 vzorků, druhý odvíčkovací modul, druhý třídící modul pro 200 zkumavek, transportní dráhy 30, 60, 90, 120 cm, tvar L, I., zdvojené vysokorychlostní transportní dráhy
  • Jednotné a jednoduché řízení celé linky, dálková servisní správa
  • Napojení na LIS či firemní SW „Middleware“ DataManagement RemisolAdvance
  • Vysoký prostup a kapacita linky až několik tisíc vzorků/den podle konfigurace

Více informací…