Vyhledávání technických dokumentů a literatury

 

 

  Veškeré technické dokumenty můžete nyní vyhledávat z jednoho místa.  

Navštivte naše nové webové stránky: https://www.beckmancoulter.com/search?query=&index=0&size=25#all.

 

Rozcestník pro vyhledávání na webu www.beckmancoulter.com

Pod názvy kapitol naleznete odkazy na stránky pro příslušné vyhledávání.

 

Návody a uživatelské příručky k přístrojům

(Instrument Instructions for Use (IFU), Manuals, User Guides)

"Vyhledávání podle produktu"

(Search By Product) Výběr přístroje podle produktové oblasti (Market Segment), produktové řady (Product Line), produktové série (Product Series) a koncového názvu produktu (Product). V kategorii dokumentů (Document Category) vyberte z nabídky "Instrument IFU/Manual".

"Vyhledávání podle produktového čísla, REF nebo čísla dokumentu"

(Search by Item/REF/Document Number) Do políčka napište produktové číslo, REF nebo číslo dokumentu (např. A13914). V kategorii dokumentů (Document Category) vyberte z nabídky "Instrument IFU/Manual".

 

Návody a uživatelské příručky pro použití souprav a reagencií

(Consumable Instructions for Use (IFU), Chemistry Information Sheets (CIS), Product Inserts)

"Vyhledávání podle produktového čísla, REF nebo čísla dokumentu"

(Search by Item/REF/Document Number) Do políčka napište produktové číslo, REF nebo číslo dokumentu (např. A13914). V kategorii dokumentů (Document Category) vyberte z nabídky "Consumable IFU/CIS/Setting Sheet".

"Vyhledávání podle názvu reagencie, kalibrátoru, kontroly"

(Search by Reagents/Calibrators/Controls) Tento typ vyhledávání se používá pro reagencie, RIA/EIA soupravy a speciální chemii. Do políčka napište název reagencie, kalibrátoru nebo kontroly. V kategorii dokumentů (Document Category) vyberte z nabídky "Consumable IFU/CIS/Setting Sheet".

"Vyhledávání podle produktu"

(Search By Product) Výběr produktu podle produktové oblasti (Market Segment), produktové řady (Product Line), produktové série (Product Series) a koncového názvu produktu (Product). V kategorii dokumentů (Document Category) vyberte z nabídky "Consumable IFU/CIS/Setting Sheet".

 

Certifikáty k soupravám a reagenciím

(Certificates of Analysis)

"Vyhledávání podle čísla šarže"

(Search by Lot Number) Do políčka napište číslo šarže produktu. V kategorii dokumentů (Document Category)vyberte z nabídky "Certificates od Analysis".

"Vyhledávání podle produktového čísla, REF nebo čísla dokumentu"

(Search by Item/REF/Document Number) Do políčka napište produktové číslo, REF nebo číslo dokumentu (např. A13914). V kategorii dokumentů (Document Category) vyberte z nabídky "Certificates od Analysis".

Prohlášení o shodě k přístroji

(Hardware Declarations of Conformity)

"Vyhledávání podle produktu"

(Search By Product) Výběr produktu podle produktové oblasti (Market Segment), produktové řady (Product Line), produktové série (Product Series) a koncového názvu produktu (Product). V kategorii dokumentů (Document Category) vyberte z nabídky "Declarations of Conformity - Hardware".

 

Prohlášení o shodě k příslušenství

(Consumable Declarations of Conformity)

"Vyhledávání podle produktového čísla, REF nebo čísla dokumentu"

(Search by Item/REF/Document Number) Do políčka napište produktové číslo, REF nebo číslo dokumentu (např. A13914). V kategorii dokumentů (Document Category) vyberte z nabídky "Declaration of Conformity - Consumable".

 

Bezpečnostní listy k reagenciím

(Safety Data Sheets SDS/MSDS)

"Vyhledávání podle produktového čísla nebo REF"

V nabídce "Search By" vyberte "Part Number/REF". Do políčka "Search For" napište produktové číslo, REF nebo číslo dokumentu (např. 443355).

"Vyhledávání podle názvu produktu"

V nabídce "Search By" vyberte "Product Name". Do políčka "Search For" napište název produktu (např. glucose).

"Vyhledávání podle přístroje"

V nabídce "Search By" vyberte "Instrument". Do políčka "Search For" napište název produktu (např. CX5).

 

Informační brožurky produktů

Katalogy produktů

Aplikační listy a zprávy

Postery

Webinary