Nový katalog: Průtoková cytometrie 2016 - 2017

V současné době byl vydán nový katalog monoklonálních protilátek, reagencií a přístrojů pro průtokovou cytometrii. Obsahuje celou řadu nových znaků a konjugátů s fluorochromy určenými pro excitaci modrými, žlutými, červenými a fialovými lasery.
Pro zaslání tištěné verze nás kontaktujte, nebo si stahněte PDF. Kontaktní e-mail:  rvlcek@beckman.com