Nechte si v listopadu vyšetřit INDEX ZDRAVÍ PROSTATY (phi)

V současné době se používá pro první záchyt karcinomů prostaty sérové stanovení PSA, případně poměr volné izoformy PSA (fPSA) k celkovému PSA v séru pacienta. Nyní se tyto možnosti podstatně rozšiřují. Bylo identifikováno několik izoforem volné formy PSA (fPSA) jako prekurzory PSA. Ukázalo se, že jedna z těchto forem, [-2]proPSA, je nejvíce specifická pro rakovinu prostaty. V současné době není tento test zdravotními pojišťovnami hrazen.
Společnost Beckman Coulter se rozhodla ve spolupráci s následujícími diagnostickými centrypro Českou republiku:

FN Plzeň, oddělení imunodiagnostiky
Krevní centrum s.r.o. Frýdek Místek
Imalab s.r.o. Zlín
Synlab Czech s.r.o.
Krajská nemocnice Liberec - Panochova nemocnice Turnov s.r.o.
SPADIA LAB a.s.
Diagnostika s.r.o.pro Slovenskou republiku:

Alpha Medical a.s.
Klinická Biochémia s.r.o.

podpořit během listopadu akci MOVEMBER, a to poskytnutím testu omezenému počtu zájemců zdarma. Jestliže budou zjištěny suspektní nálezy, poskytne laboratoř v případě zájmu také kontakt na spolupracující urologické pracoviště.
Pokud máte o tuto nabídku zájem, kontaktujte, prosím, v průběhu listopadu některé z uvedených diagnostických center. Za předpokladu, že budou testy ještě k dispozici, dohodněte si datum odběru, případně další detaily ohledně přípravy před odběrem.

Kontakty:

Město

Instituce

Laboratoř

Telefon

Web

Česká republika      
Plzeň Fakultní nem. Plzeň - Bory Oddělení imunodiagostiky 377 401 470
(Dr. Fuchsová)
www.fnplzen.cz
Frýdek Místek Krevní centrum s.r.o. Interní a hematologická ambulance 558 605 001 www.krevnicentrum.cz
Praha - Střešovice Synlab Czech s.r.o. Laboratoř Střešovice 233 901 361 www.synlab.cz
Praha - Smíchov Synlab Czech s.r.o. Laboratoř Kartouzská 277 779 720 www.synlab.cz
Praha - Dejvice Synlab Czech s.r.o. Laboratoř Vítězné nám. 224 311 208 www.synlab.cz
Praha - Stodůlky Synlab Czech s.r.o. Laboratoř Seydlerova 296 113 300 www.synlab.cz
Zlín Imalab s.r.o. Imunoanalytická Laboratoř 577 220 738 www.imalab.cz
Turnov Krajská nem. Liberec -  Panochova nem. Turnov s.r.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 481 446 700
(Dr. Brzák)
www.nemtur.cz

Ostrava

Spadia Lab s.r.o. Centrální laboratoře

599 524 803
(Ing. Minář)

www.spadia.cz
Ústí nad Labem Diagnostika s.r.o. Laboratoř 724 812 821
(Ing. Ondřej)
www.diag.cz
Lovosice Diagnostika s.r.o. Laboratoř 724 812 821
(Ing. Ondřej)
www.diag.cz
Nový Bor Diagnostika s.r.o. Laboratoř 724 812 821
(Ing. Ondřej)
www.diag.cz
Stráž pod Ralskem Diagnostika s.r.o. Laboratoř 724 812 821
(Ing. Ondřej)
www.diag.cz
Slovenská republika      
Bratislava Alpha Medical a.s. Laboratórium špeciálnych metód (+421) 903 417 974 www.alphamedical.sk
Žilina Klinická Biochémia s.r.o. Medicínské laboratóriá (+421) 800 820 101 www.klinickabiochemia.sk


Beckman Coulter ČR:    

Ing. Mgr. Ivana Mičíková, tel: +420 737 251 905, e-mail: imicikova@beckman.com
Ing. Mgr. Tereza Tietze, tel: +420 603 856 514, e-mail: ttietze@beckman.com

Akce byla ukončena k 30.11.2016 děkujeme za pochopení.