Konference Buněčná analýza v biomedicíně 2016

Konference Buněčná analýza v biomedicíně (dříve cyklus  DNA analýza), kterou jsme letos uspořádali  ve spolupráci s Ústavem buněčné biologie a patologie 1. LF UK v Praze, firmou Sigma Aldrich, součást koncernu Merck) a nově také se společností Olympus.
se konala dne 8. června 2016 v posluchárně Farmakologického ústavu 1. Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy (Purkyňův ústav), Albertov 4, Praha 2.
Odborným garantem je prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

Program konference je ke stažení zde.


Prezentace přednášejících ke stažení zde.