Covid-19

 

 

Vážení zákazníci,

v souvislosti s nastalou situací ohledně šíření infekce novým typem koronaviru a krizovým opatřením vyhlášeným vládou České republiky Vás chceme informovat, že jsme schopni i v této mimořádné situaci vyřizovat Vaše objednávky a zajistit dodávky diagnostik do Vaší laboratoře. Stejně tak  dostupnost naší Hot-Line linky, servisu a aplikačních specialistů zůstává zachována.

Věříme, že tato mimořádná situace, nebude trvat příliš dlouho. Přejeme Vám hodně zdraví a optimismu v této, pro nás všechny, nelehké situaci.

O jakýchkoliv případných změnách vás budeme neprodleně informovat.

S pozdravem,

Beckman Coulter tým