Beckman Coulter Academy - nový ročník

Připravujeme další ročník Beckman Coulter Academy - sjednocující platformy pro různé formy vzdělávání na mnoha úrovních. V rámci BCA budou probíhat aplikační a servisní školení zákazníků, vzdělávání odborných laboratorních pracovníků, semináře, workshopy a další edukativní akce.

Přehled plánovaných akcí a možnost přihlásit se, naleznete zde.