Home Novinky
Nový katalog: Průtoková cytometrie 2016 - 2017

V současné době byl vydán nový katalog monoklonálních protilátek, reagencií a přístrojů pro průtokovou cytometrii. Obsahuje celou řadu nových znaků a konjugátů s fluorochromy určenými pro ex...

Podívejte se s námi do historie časopisu In Vitro Diagnostika

U příležitosti vydání 30. čísla časopisu In Vitro Diagnostika, který pro vás připravujeme již více než 10 let, bychom vám chtěli nabídnout možnost objednat si některá z předešlých čísel v ti...

Uživatelské setkání průtokové cytometrie v Mikulově 2016

Letošní cytometrické uživatelské setkání jsme uspořádali ve dnech 8.-10. Května, tentokrát opět v Mikulově. V odborném programu jsme se tradičně věnovali imunologickým tématům, ale velká čás...

Konference Buněčná analýza v biomedicíně 2016

Konference Buněčná analýza v biomedicíně (dříve cyklus  DNA analýza), kterou jsme letos uspořádali  ve spolupráci s Ústavem buněčné biologie a patologie 1. LF UK v Praze, firmou Sigma Aldric...

31. číslo časopisu In Vitro Diagnostika

Právě vychází 31. číslo časopisu In Vitro Diagnostika. Časopis je pravidelně vydáván společností Beckman Coulter Česká republika a je určen čtenářům z diagnostických, vědecko-výzkumných a bi...

1 2 3 4 5 6