36. číslo časopisu In Vitro Diagnostika

Právě vychází 36. číslo časopisu In Vitro Diagnostika. Časopis je pravidelně vydáván společností Beckman Coulter Česká republika a je určen čtenářům z diagnostických, vědecko-výzkumných a biotechnologických laboratoří. Obsah čísla si můžete stáhnout elektronicky zde, nebo jej můžete pravidelně a zdarma odebírat v tištěné formě. Pokud máte o zasílání časopisu zájem, kontaktujte nás.
V aktuálním vydání naleznete kromě jiného tyto články:

  • Nejistota a chyba měření v klinické laboratoři
  • Potenciál využití Interleukinu 6 a vysoce sensitivního Troponinu I v diagnostice výdutí břišní aorty
  • Imunochemické analyzátory Beckman Coulter
  • Nové soupravy clearllab 10 color (CE-IVD): komplexní řešení analýzy lymfomů a leukemií na průtokovém cytometru
  • Průtokový cytometr cytoflex v botanice - zkušenost uživatele
  • Nová generace soupravy pro izolaci dna z krve: genfind v3
  • Pohled na hematologické analyzátory: Sysmex řady xn 10, xn 20 a Beckman Coulter DxH 800 v praxi
  • Power express verze 3.5: systém Power Express je rozšiřitelný systém pro zpracování zkumavek se vzorky