33. číslo časopisu In Vitro Diagnostika

Právě vychází 33. číslo časopisu In Vitro Diagnostika. Časopis je pravidelně vydáván společností Beckman Coulter Česká republika a je určen čtenářům z diagnostických, vědecko-výzkumných a biotechnologických laboratoří. Obsah čísla si můžete stáhnout elektronicky zde, nebo jej můžete pravidelně a zdarma odebírat v tištěné formě. Pokud máte o zasílání časopisu zájem, kontaktujte nás.
V aktuálním vydání naleznete kromě jiného tyto články:


Biobanka – nové pracoviště ve FN Plzeň

Biobanka je zjednodušeně řečeno soubor vzorků pacientů s různými diagnózami, které slouží k lepší diagnostice a především k výzkumu chorob. K těmto vzorkům jsou přiřazeny potřebné informace o pacientovi, průběhu onemocnění, léčbě apod. V dubnu letošního roku bylo takové pracoviště otevřeno ve Fakultní nemocnici Plzeň. Na straně 6.

Nová generace pipetovacích robotů Biomek i-Series

Společnost Beckman Coulter na konferenci SLAS 2017 poprvé představila novou generaci pipetovacích robotů Biomek i-Series. Následováním hesla „customers talk, we listen“ vznikly dva modely Biomek i5 a Biomek i7, které splňují stanovené cíle: jednoduchost, účinnost, adaptabilita, spolehlivost a podpora. Na straně 8.


Nové monoklonální protilátky pro průtokovou cytometrii ve formátu CE IVD

Společnost Beckman Coulter nabízí nejširší výběr monoklonálních protilátek pro průtokovou cytometrii ve formátu CE IVD. Toto spektrum se dále průběžně rozšiřuje. Na straně 15.

Linka DxH 1601 v podmínkách fakultní nemocnice

Fakultní nemocnice Plzeň zajišťuje pro nemocné Plzeňského kraje základní, specializovanou i takzvaně superspecializovanou medicínskou péči ve všech oblastech, s výjimkou popáleninové medicíny, transplantací kostní dřeně u dětí, velmi složitých transplantací orgánů a operací srdce u dětí. S původnímu zkušenostmi s jedním analyzátorem DxH 800, s poměrně rychlou instalací linky DxH 1601 a poté s dalším záložním analyzátorem DxH 800 se tomuto pracovišti podařilo dostát stále náročnějším požadavkům kladeným na kvalitu a rychlost vydání výsledků (doby odezvy). Na straně 19.


Mezi nebem a zemí

Mgr. et Mgr. Orko Vácha je, dá se říci, renesanční člověk. Působí mimo jiné jako římskokatolický kněz, farář na farnosti v Lechovicích a teolog, ale zároveň je vystudovaným přírodovědcem a je přednostou a pedagogem na Ústavu etiky 3. lékařské fakulty UK, kde se specializuje na otázky evoluční biologie a lékařské a environmentální etiky. Přes svou časovou vytíženost si přesto našel chvíli na rozhovor, který poodhaluje zákoutí jeho pracovního i soukromého života. Na straně 26.