Centrifugy

Beckman Coulter je přední společností v oblasti výroby a vývoje centrifug už od roku 1947, kdy jako první představila komerčně vyráběnou ultracentrifugu. V současnosti nabízí ucelené spektrum centrifug od nejmenších stolních, přes vysokovýkonné a vysokokapacitní sálové centrifugy až po ultracentrifugy. Jako jediná společnost na světě vyrábí také analytickou ultracentrifugu.


 

 

BioSafe centrifugační systém

Centrifugy Beckman Coulter zajišťují několikastupňovou BioSafe ochranu uživatele před nebezpečným aerosolem vznikajícím během centrifugace.

První stupeň ochrany spočívá v biocertifikovaných uzávěrech centrifugačních lahví a adaptérů pro zkumavky.
Druhý stupěň zajišťují rotory s dvojitěuzavíratelným víkem a patentovaným sytémem proti úniku vzorku z rotoru.
Třetí stupeň ochrany postytují HEPA filtry zabudované v samotných centrifugách.

BioSafe Centrifugační Systém společnosti Beckman Coulter přináší uživateli nejucelenější řešení v ochraně při práci s infekčním materiálem.Šetrnost a účinnost centrifug Beckman Coulter

Centrifugy Beckman Coulter spotřebovávají méně energie, produkují méně tepla a pracují tiše. Rotory Beckman Coulter jsou unikátní svou geometrií, umožňují dosahovat nižších k-faktorů (vyšší účinnosti) s vyšším počtem zkumavek, díky tomu šetří čas a energii.

 

 

 

Stolní centrifugy

Beckman Coulter nabízí v této oblasti nejmenší centrifugy řadu Microfuge® a centrifugy s kapacitou do 3 litrů řady Allegra®.