Home IVD Časopis
IVD 35-2018
  • AACC 2018
  • Beckman Coulter představuje své vize a nové produkty
  • hs TnI - TŘÍHODINOVÝ RULE-IN/RULE-OUT ALGORITMUS
  • DISTRIBUČNÍ ŠÍŘE MONOCYTŮ (MDW)- nový pomocník včasnější detekce sepse
  • REMISOL ADVANCE
  • NOVÉ VERZE PRŮTOKOVÉHO CYTOMETRU CYTOFLEX LX
  • NOVÉ VERZE PRŮTOKOVÉHO CYTOMETRU CYTOFLEX LX
IVD 37-2019
IVD 37 - Diagnostika IVD 37 - Life Sciences
REMISOL: JAK NA TO? (1. díl) KONFERENCE - CYTO 2019
NOVÝ HEMATOLOGICKÝ BIOMARKER VIAKROME FIXABLE VIABILITY DYES
ZAMYŠLENÍ NAD VÝZNAMEM A DŮLEŽITOSTÍ
TAT KLINICKÉ LABORATOŘE
VI-CELL BLU: NOVÝ ANALYZÁTOR ŽIVOTNOSTI
A KONCENTRACE BUNĚK
 
HBA1C ADVANCE - BECKMAN COULTER
ROZŠIŘUJE SVÉ PORTFOLIO
ECHO® 650: NOVÁ GENERACE PŘÍSTROJŮ
PRO PŘENOS TEKUTIN  
1 2 3 4 5 6