Index zdravé prostaty PHI

Pomůžeme Vám rozhodnout se, zda podstoupit biopsii prostaty

Index zdravé prostaty phi

V současné době se používá pro první záchyt karcinomů prostaty sérové stanovení PSA, případně poměru volné isoformy PSA (fPSA) ku celkovému PSA (%fPSA) v séru pacienta. Nyní se tyto možnosti podstatně rozšiřují. Bylo identifikováno několik izoforem volné formy PSA (fPSA) jako prekurzory PSA (proPSA). Ukázalo se, že jedna z těchto forem, [-2]proPSA, je nejvíce specifická pro rakovinu prostaty. Nová souprava Access Hybritech p2PSA měří koncentraci [-2]proPSA v séru.
Pokud výsledky získané tímto měřením zkombinujeme s výsledky Access Hybritech PSA a fPSA, výsledný  index (phi–prostate health index, tj. index zdravé prostaty) vykazuje výrazné zvýšení klinické specificity detekce rakoviny prostaty. Porovnání specificity se samotnými v současnosti používanými  markery PSA a %fPSA ukazuje následující obrázek:
Data byla vyhodnocena u mužů starších 50 let s hodnotami  PSA 2-10 ng/mL bez podezřelého nálezu při digitálním rektálním vyšetření (DRE).

 

Stanovení phi nabízí:

  • Zvýšení klinické specificity a možnost omezení zbytečných biopsií
  • Výsledky „na míru“ umožňující zhodnotit riziko pro konkrétního pacienta
  • V některých případech možnost zhodnotit agresivitu nádoru

 

Více informací naleznete zde:

http://www.prostatehealthindex.org

 

Literatura ke stažení :