UniCel® DxH™ 800

 Automatický hematologický analyzátor UniCel® DxH™ 800 SM, SS představuje kompletní řešení rutinního i statimového hematologického provozu a je nejnovějším členem široké rodiny hematologických analyzátorů Beckman Coulter. Modulární řazení jednotlivých funkčních bloků do linky umožňuje podle potřeb a kapacity laboratoře analyzátor kdykoliv dále rozšířit a doplnit. Analyzátory se pak navzájem automaticky zálohují, při poruše (opravě, technologické odstávce, měření statimových nebo speciálních vzorků, ..) linka rozdělí práci mezi zbývající analyzátory.

 • Samostatně stojící blok včetně podstavce – zásobník na reagencie
 • Patentovaný magnetický posun kazet se vzorky vylučuje jakékoliv problémy s pohyblivými díly-zablokování, zranění obsluhy, ...
 • Oboustranná komunikace s LIS s přímým řízením módu měření-KO. KO+Diff, KO+Diff+Reti, linka automaticky rozděluje práci mezi analyzátory podle zatížení a optimalizuje ji pro nejkratší možný TAT
 • Flow Cytometric Digital Morphology systém pro diferencování zpracovává 10x více informací o buněčných subpopulacích než dosud užívaný VCS systém
 • Jednocestný aspirační systém pro zjednodušení kalibrace a kontroly kvality
 • Jednotný systém kontroly kvality pro všechny analyzátory-linka se chová jako jeden přístroj pro LIS, QC i kalibraci
 • Intelligent Quality Monitoring (IQM) pro automatické sledování QC v reálném čase během rutinního provozu
 • Speciální statimový vstup pro statim vzorky, speciální vzorky (Body Fluid - tělní tekutiny, laváže, kostní dřeň, ...)
 • Software s možností vzdálené obsluhy
 • 2-D digitální barcody pro bezpečný přenos většího počtu informací
 • Jednoduchá výměna reagencií bez nutnosti přerušení provozu
 • Automatické opakování vzorku podle uživatelsky definovatelných kriterií
 • Nepřetržitá činnost 24 hod denně bez přestávek na čištění, jednotlivé analyzátory se podle okamžitého provozního zatížení linky automaticky střídají v ShutDown

 

Více informací...