Immage® 800

Nefelometr IMMAGE® 800 je plně automatizovaný systém pro přesnou analýzu specifických proteinů v séru, plazmě, moči a likvoru. Široká nabídka metod umožňuje vyšetřovat více než 30 různých proteinů důležitých pro vyhodnocení stavu onemocnění pacienta.

 

  • Poměrová nefelometrie zajišťuje přesnost v analýze proteinů.
  • Jednobodová kalibrace metod šetří čas i práci obsluhy.
  • Detekce přebytku antigenu ověřuje přítomnost dostatku protilátky při reakci, tím vylučuje vliv Hook efektu na výsledek a přináší více jistoty při vydávání pacientských výsledků.
  • Chlazený prostor pro reagencie umožňuje skladovat protilátky na palubě přístroje po celý den.
  • Funkce „Dynamic blanking“ minimalizuje vliv interferencí nespecifických reakcí na pacientský výsledek.
  • Analyzátor má minimální nároky na údržbu ze strany uživatele.
  • Dále je možné vkládat vzorky za chodu, používat mix různých velikostí zkumavek a to primárních, sekundárních i mikrozkumavek.

 

Více informací…