DxC 700 AU

Představujeme nový biochemický analyzátor DxC 700 AU - nejnovější v řadě spolehlivých systémů firmy Beckman Coulter sjednocující platformy AU a DxC.

 

 

DxC 700 AU - Symbióza předností

Základní vlastnosti

  • Spolehlivost, snadná údržba a vysoká přesnost
  • Intuitivní software s dostupností všech základních funkcí z hlavní nabídky
  • Vkládání reagencií za chodu, včetně ISE
  • Načtení hodnot kalibrátorů pomocí 2D čárových kódů
  • Práce s multiplikáty pro verifikační testování
  • LIH i pro ISE metody
  • Zjednodušená údržba
  • Připraven k automatizaci

 

DxC 700 AU

Technická specifikace přístroje

Analytický systém

Plně automatizovaný, random-access biochemický systém se STAT kapacitou

Analytický princip

Spektrofotometrie a potenciometrie

Typy stanovení

End point, rate, fixed point a nepřímé ISE

Analytické metody

Kolorimetrie, turbidimetrie, latexová aglutinace, homogenní EIA, nepřímé ISE

Počet aplikací

120, 113 fotometrických programovatelných

každá pro sérum, moč, other-1 a other-2 (typy materiálů)

Současně prováděné analýzy

60 fotometrických metod + 3 ISE

Výkon

800 fotometrických testů/hod, 1200 s ISE

ISE: 200 vzorků/hod

Typy vzorků      

Sérum, plazma, moč, plná krev (HbA1c), CSF, hemolyzát, atd.

Podavač vzorků

(Rutina)

Stojánky na 10 vzorků (čárové kódy na primárních zkumavkách a stojáncích),

kapacita 150 vzorků, kontinuální přístup

STAT vzorky

22 pozic pro urgentní vzorky, primární zkumavky s čárovým kódem

Zkumavky

Primární a sekundární zkumavky, průměr 11,5 - 16 mm, výška 55 - 102 mm

Objem vzorku

1 – 25 μl po přídavcích 0,1 μl

Ředění vzorku

Automatické, pro opakování i pro první průchod

3, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100 krát

Možnost použití sníženého nebo zvýšeného objemu vzorku

Kontrola kvality vzorku

Sérové indexy – lipemie, ikterita, hemolýza

Formáty čárového kódu

NW7, EAN13, CODE 39, CODE 128, ISBT-128, 2 of 5 standard,

2 of 5 interleaved , až 4 typy současně (Multicode)

Reagenční prostor

Chlazený (4 – 12 °C), 60 pozic pro R1, 48 pozic pro R2,

Reagenční lahvičky 15, 30 a 60 ml

Použití až 3 složkových reagencií

Reagencie

Doplnění a výměna reagencií za provozu (i ISE)

Reagencie značené čárovým kódem včetně ISE - sledovatelnost

Objem reagencie

R1: 15 – 250 μl, R2: 15 – 250 μl, (po 1 μl přídavcích)

Celkový reakční objem

120 – 350 μl

Reakční kyvety

Permanentní skleněné kyvety (křemenné)

Reakční čas

Do 8 minut 33 sekund

Reakční teplota

37 °C ± 0,3 °C, suchá lázeň

Míchání

Rotující míchadla s teflonovým povrchem, promíchání po dávkování vzorku a každé reagencii

Fotometrický systém

Přímé měření v reakční kyvetě (0 – 3,0 OD),

možnost mono- i bichromatického měření

Vlnová délka

13 různých vlnových délek v rozsahu 340 – 800 nm

Čištění kyvet

Komplexní automatické čištění detergenty

Kalibrace

Autokalibrace, chlazené pozice pro kalibrátory ve STAT karuselu

Hodnoty kalibrátoru zadávané přes 2D čárový kód

Advanced a Lot kalibrace, možnost jednobodové rekalibrace

Archivace historických dat, grafické zobrazení

Kontrola kvality

Auto QC, chlazené pozice pro kontrolní materiály ve STAT karuselu

Westgardova pravidla, Levey-Jennings grafy, Multirules

Databáze až pro 100 QC, 10 hladin pro metodu

Opakování vzorků a reflexní testování

Automatické provedení, uživatelské nastavení

Zadání požadavků

Jednotlivé nebo profilové zadání požadavků pomocí online, klávesnice nebo dotykové obrazovky

Bezpečnostní funkce

Detekce sraženiny a prevence nárazu pro vzorkovou a reagenční jehlu

Online

Možnost jedno- a obousměrné komunikace

Operační systém

Windows 7

Kapacita databáze

100 000 pacientských vzorků, reakční monitor 400 000 testů, 300 indexů

 

Více informací zde.