AU 5800

Nový plně automatický biochemický analyzátor Beckman Coulter AU5800 pracuje v režimu random
access. Jedná se o modulární systém, který roste s vaší laboratoří. S rychlosti 2 000 fotometrických
testů za hodinu pro jeden modul až po 8 000 fotometrických testů za hodinu pro 4 moduly představuje vhodné řešeni pro velké univerzitní, referenční či soukromé laboratoře. Unikátní přednostní zpracování vzorků STATIM poskytuje rychlou a včasnou odezvu pro ordinujícího lékaře a bezpečí pacienta. Systém přináší maximální efektivitu a produktivitu pro vaši laboratoř.

Volitelně lze doplnit základní modul o jeden nebo dva moduly ISE s prostupem 900/1 800 testů/hod. Možnost provedení 57 až 120 metod současně nabízí konsolidaci celé řady základních a speciálních vyšetření v jednom analyzátoru. Významnou ekonomickou stránkou provozu je nízká spotřeba reagencií a spotřebního materiálu. Analyzátory jsou vybaveny permanentními křemennými kyvetami a suchou inkubační lázní, která nepotřebuje žádná inkubační
média.

Analyzátory řady AU5800 jsou vhodnými moduly pro spojení do integrovaných systémů Beckman Coulter řady PowerCel, či plně automatizovaných analytických linek řady PowerProcessor.

Charakteristika řady AU5800:
- konfigurace až 4 fotometrických modulů s výkonem až 8 000 testů/hod
- výběr 1 nebo 2 modulů ISE (900 testů/hod na modul)
- 3dráhový transportní systém stojánků, bypass dráha
- dva STATIM vkladové porty pro přednostní zpracovaní vzorků, kalibrátorů či kontrolních materiálů
- vysokokapacitní prostup podavače vzorků: 1 000 vzorků/hod
- walk-away kapacita 400 vzorků + 2 x 10 pozic pro STATIM vzorky
- analytické metody: kolorimetrie, turbidimetrie, latexová aglutinace, homogenní EIA (TDM, DAU), nepřímé ISE
- typy analyzovaného vzorku: sérum, plazma, moč, likvor, jiný materiál
- vysoce kvalitní permanentní křemenné kyvety
- reakční objem 80 – 287 µl
- vysoce přesné pipetování; objem vzorku 1,0 – 17 µl v 0,1 µl přídavcích
- reagencie v chlazených pozicích: 54 pozic pro R1/modul; 54 pozic pro R2/modul
- až 120 metod on-board podle konfigurace
- reflexní testování uživatelsky definované
- automatické ředění vzorků (s vzestupným a sestupným objemem vzorku, či před ředěním vzorku)
- rozsah měření: 0 – 3,0 OD (0,0001 OD)
- vlnové délky: 13; monochromatické či bichromatické měření
- otevřený systém pro reagencie
- snížené nároky na údržbu
- výstup dat: hard disk, USB disk, externí disk, LIS, tiskárna, on-line, ProServise, CD/DVD

Více informací…