AU 480

S výkonem 400 fotometrických testů ze hodinu (až 800 včetně iontů) a kapacitou 63 různých testů na bordu je systém Beckman Coulter AU480 ideální analyzátor pro malé a střední laboratoře. AU480 je rovněž vhodný jako analyzátor pro speciální vyšetření, nebo jako STAT analyzátor pro velké laboratoře.

Biochemický systém AU480 společnosti Beckman Coulter disponuje celou řadou vlastností svého předchůdce AU400 (nenáročná údržba a vynikající technologie fotometru), které jsou důvodem jeho úspěchu. K dispozici je více než 120 různých aplikací reagencií, včetně sérových indexů speciálně navržených tak, aby vyhověly všem požadavkům a vlastnostem kladených na moderní analytické platformy. Reagencie jsou opatřeny čárovým kódem a vybaveny 2-D master kalibrační křivkou.

Garance standardizovaných výsledků s univerzální aplikací - jedna aplikace pro všechny AU systémy.

AU480 disponuje zdvojeným dávkováním vzorku ze stojánků se vzorky nebo ze STAT chlazeného otočného modulu. Kapacita vkladu vzorků je 80 primárních nebo sekundárních zkumavek zároveň. Vkládat lze směs různých typů zkumavek, které mohou být vkládány kontinuálně. STAT modul umožňuje vkládání vzorků s urgentním požadavkem na vyšetření, on board skladování kalibrátorů a kontrolních vzorků pro režim autokalibrace a automatické měření kontrolních vzorků.

Nejmodernější technologie dávkování vzorků a reagencií umožňuje aplikovat minimální množství 1 µl, což je ideální pro zpracování pediatrických vzorků. Celkový minimální reakční objem 90 µl garantuje nízké náklady na jednotlivá vyšetření. Počítačem řízené dávkování vzorku a reagencie založené na CAN technologii ve spojení s detekcí krevní sraženiny a ochranou proti nárazu jsou další vlastnosti, jež se podílejí na unikátní spolehlivosti systému. Bezpečnost systému je dále zvýšena kontextovou napovědou (help) na obrazovce a videu.

Ovládací software systému AU480 disponuje novou grafikou a intutivním rozhraním, které je shodné se systémem AU680 a které umožnuje snadné zaškolení obsluhy. Přístroj disponuje novým ergonomickým desingem s uživatelsky příjemnou dotekovou obrazovkou na otočném rameni. Software pro obsluhu analyzátoru umožňuje nadefinovat možnost automatického opakování stanovení (auto rerun) prostřednictvím manipulátoru se stojánky/rotoru se STAT vzorky. Reflexní testování vzorku rozšiřuje pohodlí obsluhy.

Automatická údržba klade minimální nároky na oblsuhu, a to jak z pohledu manuální práce, tak času. Technologie suché inkubační lázně eliminuje údržbu spojenou s vodní lázní inkubátoru. Systém disponuje minimálními nároky na doplňování spotřebního materiálu. Je osazen permanentními reakčními kyvetami, elektrodami s dlouhou životností a robustními dávkovacími jehlami jak pro vzorek, tak pro reagencie.

AU480 kombinuje univerzální výhody, které v konečném důsledku zaručují vysokou kvalitu stanovení, zkracují TAT a snižují provozní náklady. Pro minimalizaci nároků na zaškolení a zvýšení bezpečnosti práce obsluhy klademe důraz na snadnost obsluhy systému “easy to use”.

AU480 pokračuje v tradici reputace spolehlivých a přesných analyzátorů Beckman Coulter. Pokud máte zájem o více informací, prosím, kontaktujte nás.

Více informací…