Power Express

Komplexní řešení laboratorní automatizace

Power Express

Přednosti linky:
• Plně automatizovaná verze s napojenými analyzátory firmy Beckman Coulter a jiných výrobců analytických systémů
• Automatické robotické zpracování zkumavek se vzorky a robotická analýza požadovaných testů
• Automatické balancování a řízení výkonu linky (na základě údajů z analytických systémů – kalibrace, QC, obsazenost systémů)
• Automatické vracení vzorků pro následnou, opakovanou analýzu vzorků do linky a opětovné skladování
• Různý tvar linky, lineární provedení, tvar U, L (podle typu laboratoře)
• Volitelné moduly: bez centrifugy, s centrifugou či vice centrifugami, alikvotační modul, zavíčkovací modul, sklad vzorků s volitelnou kapacitou
• Jednotné a jednoduché řízení celé linky,dálková servisní správa
• Napojení na LIS, firemní SW „Middleware“ DataManagement RemisolAdvance
• Vysoký prostup a kapacita linky až několik tisíc vzorků/den podle konfigurace