Remisol Advance

Remisol Advance je řídící systém pro zpracování, distribuci a sdílení dat z analyzátorů firmy Beckman Coulter a analyzátorů jiných výrobců. Zahrnuje oblast biochemie, imunochemie, imunologie, průtokové cytometrie, nefelometrie, manuálního či automatické diferenciálního rozpočtu, preanalytických modulů, automatizovaných linek a další. Kromě dat z těchto analyzátorů lze do Remisol Advance vkládat manuálně jakákoliv ostatní data. Umožňuje tisk či dotisk čárového kódu podle potřeb laboratoře. V Remisou Advance lze okamžitě získat informace o pohybu vzorku a o stavu, ve kterém se nachází v reálném čase. Remisol Advance umožňuje i přístup k dalším funkcím, např. k automatické validaci výsledků, „Delta check“ či reflexnímu testování. Lze definovat vlastní uživatelská pravidla, která usnadňují laboratornímu personálu rozhodování při nestandardních výsledcích nebo vzorcích.

Struktura

 • Všechna data jsou bezpečně přístupna přes intranet i mimo laboratoř (např. validace dat lékařem z ambulance apod..), napojení satelitních laboratoří on-line.
 • Jedna stanice Remisol Advance může spojovat 3 až 5 analyzátorů Beckman Coulter, dále připojení k LIS, ktiskárně a k tiskárně čárových kódů.
 • Ze stanic Remisolu lze s výhodou utvořit síť, která oboustranně komunikuje přes jedno napojení na LIS/NIS a je na těchto sítích nezávislá a tím umožňuje pracovat i při plánovaných či havarijních odstávkách LIS/NIS systému.
 • Spojit lze i vzdálené laboratoře (v jiných budovách či městech) do jedné sítě. Do sítě může být napojeno až několik desítek analyzátorů.
 • Systém Remisol Advance obsahuje jak software, tak hardware.
 • Návrhy řešení umožňuje zálohový způsob práce tak, aby při výpadku jedné stanice mohly být vydávány výsledky laboratoří.
 • Zaměření na kritické výsledky.
 • Snížení celkové doby TAT na základě informací operátora o vzorcích v reálném čase.
 • Automatické zobrazování informací formou „pop-up“ oken.
 • Změna statusu zpracování vzorku z Rutiny na Statim na základě demografie, oddělení a jiných předdefinovaných kritérií.
 • Automatické filtry pro selekci patologických výsledků.
 • Automatická validace dat a odeslání dat do LIS.
 • Barevné odlišení kritických výsledků.
 • Práce s historií pacienta včetně grafických dat .
 • Automatické monitorování a grafické hodnocení vybraných nádorových markerů
 • Přínos pro laboratoř
 • Unikátní systém validace dat (automatice a standardizace procesů, uživatelská kritéria).
 • Redukce chyb operátora.
 • Vlastní uživatelské definice kritérií zobrazených na obrazovce.
 • Napojení na analyzátory jiných výrobců podle požadavků uživatele – součástí řešení jsou 2 tato napojení.
 • Snížení TAT.
 • Redukce 90% pracovního času eliminací prohlížení normálních hodnot výsledků.
 • Eliminace manuálních programování (doprogramování metod).
 • Vzdálený přístup (přístup mimo laboratoř).
 • Umístění jedné stanice v místnosti noční služby – přehled o hotových výsledcích
 • Všechny informace na jednom místě (QV, výsledky pacientů, statistika,..).
 • Napojení na expertní program pro vyhodnocování vnitřní kontroly jakosti.

Více informací…