Command Central

SW Command Central – kompletní laboratorní řízení z jednoho místa. Nadstavbový systém pro kompletní řízení analyzátorů Beckman Coulter a sledování toku a pohybu vzorků v reálném čase a aktivní ovládáním jednotlivých analyzátorů. Pracuje jako nadstavba pro SW REMISOL Advance. Umožňuje napojení jednotlivých analyzátorů do jedné sítě s ovládáním jednotlivých konzolí všech analyzátorů z jednoho místa i mimo laboratoř. Integruje do sítě až 12 analyzátorů Beckman Coulter z řady biochemie, hematologie, imunochemie, proteinové analýzy, automatizace.

Přínos pro laboratoř:

  • Zjednodušení a zautomatizování přístupu ke klíčovým procesům v laboratoři včetně toku vzorků a rozhodovacích procesů.
  • Monitorování rutinních i speciální vyšetření z jednoho místa.
  • Sběr veškerých informací a zpráv o procesu zpracování vzorků ve všech analyzátorech včetně kalibračních zpráv, reagenčních statusech, hláškách systému.
  • Zlepšení nápravných opatření během procesu pomocí automatizovaného zobrazení všech hlášení, které akceptovala obsluha u jednotlivých analyzátorů.
  • Aktivní správa a vedení interní kontroly kvality pomocí centrálního přehledu o všech hlášeních a statusech kontrolních vzorků ve všech analyzátorech v reálném čase.
  • Úspora času obsluhy, snížení doby zádrže (TAT) pomocí jednotlivých napojení analyzátorů a jednoduché komunikaci s LIS.
  • Optimalizace laboratorní zdrojů.
  • Snížení nákladů, zvýšení produktivity.
  • Automaticky sleduje rychlost odesílání výsledků.
  • Obsahuje až tři ovládací dotekové obrazovky. Ovládání nemusí být na stejném místě jako analyzátory. Zvyšuje se tím flexibilita řízení pro vedoucí pracovníky a analytiky.

Více informací…