Novinky v Beckman Coulter Česká a Slovenská republika

40.číslo časopisu In Vitro Diagnostika
Modernizovaný helpdesk
PF2022

Kontakty pro Česko a Slovensko

Beckman Coulter Česká republika s.r.o.

Radiová 1, 102 27 Praha 10

Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10

+420 272 017 999

Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

+421 220 903 911